KONTAKT

BP HOLZ s.r.o.
Široká 432/11,
České Budějovice 1
370 01 České Budějovice

Tel. 608 979 876
e-mail: benes@bpholz.cz

GPS: 49°0'12.732"N, 14°31'11.501"E

 
 

Vámi uvedené osobní údaje jsou zpracovávány společností BP HOLZ s.r.o., jakožto správcem, v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů. Osobou oprávněnou zastupovat správce ve věci zpracovávání osobních údajů je Pavel Beneš, +420 608 979 876 , benes@bpholz.cz. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro potřeby společnosti a nebudou předávány třetí osobě. Osobní údaje jsou společností zpracovávány po dobu 1 roku. Účelem zpracování osobních údajů je zejména zajištění Vámi zahájené komunikace se společností BP HOLZ s.r.o.. Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, požadovat jejich opravu, výmaz nebo dobu omezení zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů a můžete uplatnit právo přenést námi zpracovávané údaje k jinému správci na základě písemné žádosti (včetně elektronické pošty). Uplatnění svých práv se můžete domáhat u Úřadu na ochranu osobních údajů.