SLUŽBY

Výroba a prodej palivového dřeva.
Palivové dřevo vyrábíme štípané v délkách 1m, 50cm, 33cm a 25cm.
Dřevo prodáváme jak rovnané v prm tak i sypané v sprm.

Doprava palivového dřeva.
Avia - objem kontejneru 2 – 7 prm, cena za 1 km 40,- Kč.

Výkup dřevní hmoty.
Provádíme výkup veškerých sortimentů jehličnaté a listnaté dřevní hmoty:
Pilařská kulatina
Surové kmeny
Vláknina
Štěpka

Výkup lesních pozemků.

Těžba a přibližování dřeva.

Rizikové kácení.